Екострой ООД е българска фирма, специализирана в строителство и ремонт на жилищни, административни и промишлени сгради. Създадена през  2000г., с офиси в гр. Своге и гр. София, фирма „Екострой“ ООД вече повече от 15 години работи успешно на строителния пазар в България. Фирмата разполага със собствена материално-техническа база, строителна механизация и машини, складове, транспортни средства. В „Екострой” ООД работят висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит, като голяма част от тях са в дружеството от неговото основаване. Ръководството на фирмата инвестира непрекъснато в обновяване на оборудването и повишаване на квалификацията  на персонала , като се стреми да предложи на своите клиенти висок професионализъм, качество и прецизност при изпълнение на строителните работи.