Енергийно обновяване

Първият завършен от нас обект по програмата за енергийно обновяване на българските домове